Letnica położona jest 13 km na południowy-zachód od Zielonej Góry. Jest trzecią co do liczby  mieszkańców  miejscowością w  gminie Świdnica. Zamieszkuje ją około 620 osób. Więcej osób mieszka tylko w Świdnicy i Wilkanowie. Część starszego pokolenia mieszkańców Letnicy pochodzi z kresów wschodnich oraz z centralnej Polski, np. okolic Kielc i Warszawy. Zajmuje powierzchnię 9,2 km2, co sytuuje Letnicę na przedostatnim miejscu wśród miejscowości Gminy (mniej mają tylko Piaski). 1 km2 zamieszkują 67,3 osoby i jest to najwięcej w całej Gminie.
Jako jedna z dwóch miejscowości w gminie ma połączenie z  Zieloną Górą autobusami PKS-u i  oraz szynobusem.
W Letnicy działa jedyna na terenie gminy Świdnica pieczarkarnia, której właściciel jest jednocześnie największym pracodawcą na terenie wsi. Firma powstała w obiektach byłego PGR-u. Pieczarki są uprawiane na powierzchni około 6400m2 i eksportowane głównie do Holandii.

Otoczona jest głównie lasami i polami uprawnymi, a także sadami owocowymi. Tutejsze lasy słyną z dużej ilości grzybów. Nieopodal Letnicy swój bieg zaczyna rzeczka Śląska Ochla, która wpada później do Odry w okolicach Otynia. Bliskie położenie Zielonej Góry, nieskażone środowisko i czyste powietrze powoduje że i Letnica staje się bardzo atrakcyjną miejscowością dla nowych mieszkańców, głównie z pobliskich miast i miasteczek.